Now loading.
Please wait.

+90 549 575 06 50


Kurumsal Eğitimler

Kurumsal / Kurumiçi Eğitimler

Davranış ve Yönetim Becerileri Eğitimleri
Analitik Düşünme ve İnovatif Sorun Çözme
Analitik Düşünme ve Problem Çözme
Başarı İçin Sonuç Odaklılık
Bireysel Verimlilik
Case Study (Vaka Çalışması) Oluşturma
Çatışma Yönetimi
Değişim Yönetimi
Delegasyon Becerileri
Durumsal Liderlik
Duygusal Zeka
Eğiticinin Eğitimi
Ekip Kurma ve Yönetme
Empatik İletişim
Etkili İletişim ve Farkındalık
Etkili Sunum Teknikleri
Etkin Karar Alma Teknikleri
Etkin Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Farklı Kültürlerle Çalışma ve İletişim
Güvenli İletişim ve Etkileşim
Hikaye Anlatma
İkna Mühendisliği ve Algı Yönetimi
İletişimde Yaratıcı Drama
İlk Kademe Yöneticiler için Yönetim Becerileri
Kahkaha Yogası
Karar Bilimi
Kemanla Takım Çalışması
Kendi Takımını Kur ve Yönet
Liderlik Komedisi
Mimiklerle İletişim
Mizahi İletişim ve Takım Çalışması
Mutluluk Yönetimi ve Motivasyon
Nefes Atölyesi
Örnek Olaylarla Liderlik
Pozitif Yöneticilik Davranışları
Proaktif Olmak
Problem Çözme ve Karar Alma
Satış Komedisi
Stratejik Yönetim ve Rekabet
Toplantı Yönetimi
Uygulamalı Takım Olma
Yeni Dünyada Yönetim ve Liderlik
Zaman Yönetimi
Zor İnsanlarla Başa Çıkma

Satış, Pazarlama ve Perakende Eğitimleri
Bayiler için Yerel Kampanya Yönetimi
Çözüm Satışı
Dış Ticarette Pazarlama Stratejileri
Dijital Pazarlama
Etkin Satış Ziyareti
Gülümseyen Karşılama, Gülümseyen Uğurlama
Hizmet Pazarlama Yönetimi
İçerik Pazarlaması
İleri Satış Teknikleri
Kilit Müşteri Yönetimi
Lüksü Satmak
Müşteri Odaklılık
Nöro Pazarlama
Pazarlamacı Olmayan Yöneticiler İçin Pazarlama
Pazarlamada Farklılaştırma
Pazarlama Yönetimi
Perakende İşletmelerinde Sistem Yaklaşımı ve Benliğe Liderlik Etmek
Perakende Matematiği ve Metrikleri
ROMI (Pazarlama Yatırımının Geri Dönüşü)
Satış Danışmanı Gelişimi
Satış Yönetici Koçluğu
Satış ve Satışçı

İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim
Çalışan Bağlılığı Yaratmak
Çalışan Mutluluğu ve Motivasyonu
Dijital İnsan Kaynakları
Eğitim Bütçesinin Hazırlanması ve Eğitim Planlaması
Eğitim Oyunları: Eğitimin Etkinliğini Artırıcı Teknikler
Eğitim ve Gelişim Süreçleri Eğitim Programı
İK'cı Olmayan Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Koçluğu
İş Analizi ve Görev Tanımları
İşe Alım Süreci ve Mülakat Teknikleri
İşte Oyunlaştırma Workshop
Kilit Performans Göstergeleri (Key Performance Indicators - KPI)
Kilit Pozisyon Yedekleme
Organizasyonel Gelişim
Oyun Tabanlı Öğrenme Teknikleri
Performans Odaklı Ödüllendirme Stratejileri (Workshop)
Performans Yönetimi
Performans Yönetimi Sisteminde Hedef Verme ve Etkin Geri Bildirim Teknikleri
Ücret ve Prim Sistemi
Yetenek Yönetimi
Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları ve İş Mevzuatı

İş Hukuku ve Bordrolama Eğitimleri
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
6331 Sayılı İSG Kanununun İnsan Kaynakları Entegrasyonu
Asıl-Alt İşveren (Taşeron) İlişkileri, Sözleşmeleri ve Tüm Uygulamaları
Bordro Uygulamaları
Fazla Mesai Uygulamaları
İK'cı Olmayan Yöneticiler İçin İş Yasaları Uygulamaları
İleri Bordro Uygulamaları
İşe İade Davalarına Hazırlık
İş Hukukunda Sözleşmeler, Sona Ermesi ve İş Güvencesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşveren ve Çalışan Hakları
Personel Maliyetlerini ve Risklerini Azaltma
Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı
Yıllık İzin Uygulamaları

Finansal Yönetim
Değere Dayalı Yönetim Anlayışı ve Şirket Değerinin Hesaplanması
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulamaları
Finans Analiz ve Temel Finans Matematiği
Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans
İşletme Bütçelerini Hazırlama ve Kontrol Etme
Mali Tablolar Analizi
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal ve Finansal Yönetim Stratejileri Eğitim Programı