Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


İnsan Kaynakları & İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

İnsan Kaynakları & İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

Aşağıda yer alan hizmetlerin isimlerine tıklayarak içeriklerini görebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçlerinin Yapılandırılması

İnsan kaynağının doğru yönetimi için gerekli fonksiyonların işletmeye özel oluşturulması ve/veya mevcut fonksiyonların revize edilmesi süreçlerini kapsar. Görev tanımları, organizasyon şeması, yetkinlikler, insan kaynakları yönetmelikleri, formları, iş sözleşmeleri vb... bir altyapının üzerine özlük işleri, işe alım, performans yönetimi, eğitim & gelişim, kariyer yönetimi, yetenek yönetimi gibi fonksiyonlar oluşturulur.

Indense'den bu süreçler konusunda Bilgi ve Teklifleri buradan alabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Check Up (Denetim)

İyi işletilen ve yönetilen bir İK departmanı çalışanların moralini yükseltebilir, personel devir oranını azaltabilir, bir işin düzgün ve birçok konuda rekabetçi olmasını sağlayabilir. Bu sebeple İnsan Kaynakları Departmanı en iyi seviyesine ulaştırılmalıdır. İK Denetimi ile firmanızın risklerini öğrenebilir, verimliliğini ölçebilir ve önemli tedbirler alarak geleceği garanti altına alabilirsiniz.

Indense'nin verdiği bu hizmet hakkında Bilgi ve Teklifleri buradan alabilirsiniz.

Performans Yönetimi Yapılandırması (Fonksiyonun Oluşturulması)

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilme, kariyer beklentileri hakkında bilgi edinebilme, performansı yüksek olan çalışanları diğer personelden ayırt edebilme, departman çalışanlarının birbirleriyle ilişkilerini gözlemleyebilme, problemlerin tespit edilerek çözüm bulunmasını sağlama, potansiyel yönetici adaylarını belirleyebilme, verimliliği arttırmak için alınacak tedbirleri saptamak için veriler elde etme, çalışanları gelişmesi gereken yönlerini ortaya çıkarma, çalışanların kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilmek olanaklarını elde etmeyi hedefleyen bir fonksiyondur.

Indense'nin verdiği bu hizmet hakkında Bilgi ve Teklifleri buradan alabilirsiniz.

İş Analizi ve Görev Tanımlarının Oluşturulması

İşletmenin hedefleri doğrultusunda departmanların ve pozisyonlarda bulunan çalışanların yerine getirmeleri gereken görevlerin ve çalışan ihtiyacının çıkarılması amacıyla yapılır. İşe alımda açık ve kesin kriterleri, eğitim ihtiyaçlarını, performans kritelerini vb. verileri almaya olanak tanır.

Indense'nin verdiği bu hizmet hakkında Bilgi ve Teklifleri buradan alabilirsiniz.

Seçme Yerleştirme (İstihdam) Hizmetleri

Firmalar, kendi organizasyonlarına, faaliyetlerine uygun işgücü ile çalıştıklarında diğer kuruluşlar karşısında rekabet edebilir duruma gelmektedirler. Bu yapının oluşturulması personel seçimindeki başarıyla doğru orantılıdır. Başarısız personel seçimi kısa bir sürede firmaya büyük maliyetler yüklemekte ve zaman kayıplarına sebep olmaktadır.

INDENSE HR, işe uygun olmayan bir elemanla çalışmanın maliyetini ortadan kaldırmak için firmaların ihtiyaç duydukları pozisyona özgü yetkinliklerin belirlenmesi ve personelin yerleştirilmesi konusunda hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktadır.

Personel seçme ve yerleştirme iş akışı esas alınarak yapılan çalışmalarda öncelikle veri bankamızda bulunan özgeçmişlerin değerlendirilmesi ve elektronik ortamda yapılan başvuruların incelemesinden sonra, testler, mülakatlar ve değerlendirme merkezi sonuçlarına göre olumlu değerlendirilen adaylar firma yöneticileri ile görüştürülmekte ve işe uygun adayların istihdamı sağlanmaktadır.

İndense Danışmanlık, Türkiye İş Kurumu'nun 03.10.2011 tarihli ve 495 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.

Indense Danışmanlık'ın verdiği bu hizmet hakkında Bilgi ve Teklifleri buradan alabilirsiniz.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Kanunu Danışmanlığı

Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten ayrılma sırasında gerekli tüm belge düzeni, prosedürler personelin çalışma döneminde hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. İş Yasası personel özlük dosyasını zorunlu tutmaktadır. Bu durum, firmaların mevzuatı ve uygulamaları iyi bilen İK yöneticileri ile çalışmalarını veya insan Kaynakları Danışmanlarından İş ve Sosyal Güvenlik danışmanlığı desteği almalarını gerekli hale getirmektedir.

Indense'nin verdiği bu hizmet hakkında Bilgi ve Teklifleri buradan alabilirsiniz.