Now loading.
Please wait.

0850 214 98 04


Sosyal Güvenlik Kanunu Değişiklikleri Eğitimi

TANITIM
Yapılan önemli yasal değişiklikler sonucu şirketler 2018 yılına önemli riskler ile başladı. Yasal uygulamaların doğru yapılmaması, geçmişte yaşanan riskli durumların öğrenilmesi ve tedbir alınması oldukça önemli hale gelmiştir.

01.07.2018 tarihine ertelenen Sigorta, Vergi, Arabuluculuk, işlemleri Nace Kodları, ücret farklarının tespit edilerek geçmişe yönelik uygulamalar ve teşviklerin kaybı nedeniyle 2018 yılı önemli risklerin yaşandığı bir dönem olacaktır. Bilhassa Nace Kodları ve ücretlerin farklı şekilde bordroda gösterilmesi ciddi sorunlar yaratacaktır.

01.07.2018 tarihinde yapılacak beyanname birleştirmelerine kadar firmaların eğitimler ile kendilerini hazırlamaları önemli bulunmaktadır.


EĞİTİME KİMLER KATILMALI?
Yapılacak eğitime Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, İnsan Kaynakları Müdürü ve uzmanları, Mali İşler Müdür, Bordro ve özlük işleri ile ilgilenen uzmanlar, bu konular ile ilgili Finans Müdürü ve Uzmanları


EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Sosyal Güvenlik Kanunu Değişiklikleri ve Etkileri

1.1. SGK Yönetmeliğinde (SİY) yapılan değişiklikler,

1.2. Bildirge ve beyannamelerin birleştirilmesi,

1.3. SGK EK-9 ve EK-10 İle ilgili yapılması gerekenler,

1.4. Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki önemli değişiklikler

1.5. İşe giriş ve çıkış işlemlerinde yapılan uygulama değişiklikleri,

1.6. İdari para cezaları ve teşviklerin geri alınması,

1.7. Farklı çalışma şekillerine göre beyanlar ve puantaj kayıtları,

1.8. Yasal değişiklikler ve birleştirmenin 2018 Yılında İK'ya etkileri,

1.9. Beyanname birleştirmeleri öncesinde alınacak tedbirler,

1.10. SGK uygulamaları nedeniyle yaşanacak riskler,

1.11. Geçici iş göremezlikte yeni dönem ve resen tescil işlemleri

1.12. Eksik gün nedenleri bildirimler, belge gönderme ve saklama sistemi

1.13. Sahte sigortalılık ve denetimde resen tesciller,

1.14. 2018 yılında uygulanacak sigorta değişiklikleri ve sonuçları,

1.15. Konular ile ilgili örnek Yargıtay kararları


2. 2018 Yılı Değişikliklerinin İK'ya Etkisi ve Gerekli Çalışmalar

2.1. Birleştirmenin 01.07.2018'e ertelenmesinin firmalara avantajlar,

2.2. Muhtasar ve bildirgelerin birleştirilmesi, İK'ya Yükleri

2.3. Sosyal Güvenlik ve Vergi yasalarındaki değişiklikler,

2.4. Nace kodları ve ücret mukayeseleri durumu,

2.5. Düşük ücret gösteren firmalarda vergi, sigorta sorunları geçmişe yönelik riskler,

2.6. Denetime alınma, Resen tescil, geçmişe yönelik tahakkuklar için yasal tedbirler,

2.7. Düşük ücret gösteren firmalarda vergi, sigorta sorunları geçmişe yönelik riskler,

2.8. Tüm teşviklerin faizleri ile birlikte geri alınması riskleri

2.9. İkili ücret ödeyen firmaları ve işverenler için vergi ve hapis cezası,

2.10. Alt işveren işyeri açılmasının, denetim yapılmasının SGK ve Vergi avantajları,

2.11. Alt işveren personelinin SGK primleri, vergiler ve teşviklerin kaybı işlemleri,

2.12. Arabulucu anlaşmaları, dava kayıplarında SGK ve Vergi yönünden analizi,

2.13. Arabulucuda ve iş davalarındaki kayıplarda İPC, Sigorta ve Vergi,

2.14. İnsan Kaynakları yapılanması neden gereklidir?

2.15. Kimlik bildiriminde işten çıkışın resen tescili,

2.16. Şirketlerde ücret dengeleri kurmanın engellediği riskler,

2.17. Yasal değişiklikler ve birleştirmenin 2018 Yılında İK 'ya etkileri

2.18. Katılımcı sorularının cevaplandırılması,