Now loading.
Please wait.

0549 575 06 50


Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı ProgramıEĞİTİMİN AMACI
Bu eğitim programında; çalışma hayatını düzenleyen İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik kanunu başta olmak üzere tüm ilgili kanun ve yönetmeliklerin insan kaynakları, özlük işleri ve bordro süreçlerindeki uygulamalarını gerçek örneklerle öğretmek ve vaka çalışmalarını ile pekiştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Özlük işleri, Ücret çeşitleri, Gelir Vergisi, SGK, İş Hukuku, ile ilgili tüm konular bağlantıları ile katılımcılara anlatılacaktır.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Eğitimin sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler:

 • Çalışan özlük dosyasının hazırlama,
 • SGK İşyeri açılışı yapma,
 • Yeni çalışanları iş ve sosyal güvenlik hukukuna uygun işe başlatma,
 • KVKK uyumlu süreçler hazırlama,
 • İş sözleşmelerinin kanunlara uygun olarak hazırlanması ve sona erdirilmesi,
 • Yıllık izinlerin düzenlenmesi, İşveren Yönetim hakkı,
 • Çalışan bordroları hazırlama,
 • İhbar ve kıdem tazminatı hesaplama,
 • Aylık prim bildirgesi hazırlama,
 • İK Belgelerinin DİJİTAL Ortama Taşınması
 • Bordronun muhasebeleştirilmesi,

EĞİTİM İÇERİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNDE ÖZLÜK İŞLERİ KAVRAMLARI

 • 2022 Yılında uygulanan Vergi, SGK, KVKK, İSG, AGİ değişiklikleri,
 • İK Yönetimi, işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen önemli kavramlar,
 • Özlük işleri ve bordro hazırlamada İK süreçleri nasıl yönetilmeli?
 • Kurum içi iletişim sağlamada özlük işleri ve yönetmelikler,
 • İK çalışan ilişkileri nasıl yönetilir, hangi yönetim fonksiyonları kullanılır?
 • Maktu ücret, İstirahat parası ve işveren tamamlama zorunluluğu
YASALAR VE İK BAKIMINDAN İŞE BAŞLATMA SÜREÇLERİ

 • İş hukuku bakımından işe başlatma çalışmaları,
 • Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından yapılacak çalışmalar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili çalışmalar,
 • Kimlik Verileri Koruma Kanunu bakımından alınacak tedbirler,
 • 2022 Vergi Kanunları değişiklikleri uygulamaları ve tedbirler,
İŞ HUKUKUNDA ÖZLÜK İŞLERİ VE TEMEL BORDRO SÜREÇLERİ

 • İş hukuku temel kavramları, işçi, işveren, işyeri kavramları
 • Alt ve asıl işveren ilişkileri uygulamaları, sözleşme yönetimi,
 • İş hukukunda önemli maddeler ve yapılması gereken çalışmalar,
 • İş hukukunda iş sözleşmeleri, özellikleri,
 • 2022 yılı için sözleşmelere konulması gereken özellikli maddeler
 • Belirsiz, belirli, kısmi süreli iş sözleşmeleri özellikleri, ücret, tazminat ve yıllık izin bakımından, hafta tatili ayırımları,
 • Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları,
 • Kötü niyet tazminatı işten çıkarmada gereklilikler ve yetersizlik kavramları
 • İş sözleşmelerinin sonlandırılması ihbar önelleri ve kıdem tazminatına hak kazanma,
 • Arabulucu görüşmeleri, mahkeme süreçleri ve Yargıtay kararlarını uygulama,
 • Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkileri yönetiminde önemi,
 • Personel işten ayırma süreçlerinde yapılacak uygulamalar,
 • Kısa çalışma ve ücretsiz izin Kıdem, ihbar ve izin kullanıma etkisi,
ÖZLÜK İŞLERİ YÖNETİMİNDE GEREKLİ DOSYA, BELGE VE YAZILAR

 • Personel özlük dosyası oluşturma ve gerekli belge ve bilgiler, saklama süreçleri
 • Personel dosyasında yer alan belgelerin yasal bakımdan işletme gereklilikleri,
 • İşe giriş ve çıkış işlemlerinde yasal olarak oluşturulması gereken belgeler,
 • İş sağlığı bakımından önemli belgeler, eğitimler ve İPC' ları
 • Tutanak Hazırlama, Savunma Alma, Uyarı, İhtar, ücret kesme, çıkış yazı ve belgeler,
ÜCRET VE FAZLA MESAİ, İŞ SÜREÇLERİ KAVRAMLARI

 • İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramları
 • Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramları,
 • Fazla mesai şartları ve sözleşmeye konması gereken maddeler se sonuçları,
 • Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemleri,
 • Ücret ve kıdem tazminatında hak düşürücü süreler, işletme tedbirleri,
YILLIK İZİN HAK ETME VE KULLANMA SÜREÇLERİ

 • Yıllık izin hak etme, kullanma, doğru kullandırmamanın sonuçları,
 • Sosyal Güvenlik bakımından yıllık izin kullanımı ve sonuçları,
 • Yıllık izin, idari izin ayrımları sayılan ve sayılmayan günler,
 • İSG Yönünden yıllık izin hak etme ve kullanmada önemli kavramlar,
 • İdari izinler kullanımı, ücretli ve ücretsiz izinler,
PERSONELİ İŞTEN AYIRMA SÜRECİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 • Geçerli nedenle ve haklı nedenle fesih halleri ve ayrımı,
 • Haklı Nedenle iş özleşmesi fesih halleri,
 • Feshin geçerli nedene dayandırılması, fesih halleri
 • İş kanununu, Borçlar Kanunu, SGK zaman aşımı süreleri,
 • İşten ayırmak için oluşturulması gereken belgeler, iş arama izni,
 • Performans sonucu işten çıkarmada dikkat edilecek hususlar
 • İşten ayırma yazısı hazırlanırken dikkat edilecek konular,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hak etme hesaplama yöntemleri
 • Kıdem ve ihbar hak edilen ve edilmeyen durumlar,
 • İkale sözleşmelerinde yeni değişiklikler ve gider yazma ve vergi kavramları
ARABULUCU GÖRÜŞMELERİ, İŞ DAVALARI AÇILMASI VE SONUÇLARI

 • Arabulucu öncesi hazırlıklar, talepler, anlaşma ve anlaşamama halleri
 • İş davaları açılması için koşullar (Örnek çalışma),
 • Yetersizlik, Davranışlar, İşin ve işyerinin gereklerinin önemi,
 • İşe iade davası açılma süresi, mahkeme süreçleri ve işe iade sonuçları,
 • Ücret, Kıdem, ihbar ve benzeri ödemelerin hesaplanması ve bordro işlemleri,
SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI

 • Sosyal Güvenlik Kavramı, uygulamaları ve önemli maddeleri,
 • Çalışma şekillerine göre sigortalı sayılma şekli
 • İşyeri açılışı ve yapılacak çalışmalar, işçinin giriş ve çıkışlarının bildirimi,
 • SGK Mevzuatında sigorta kolları ve prim oranları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları kavramı, primleri, bildirimler
 • Genel Sağlık Sigortası kavramı, çalışan ve çalışmayanlar için hesaplama,
 • Kayıt dışı istihdam ve düşük ücretler sorunları ve idari para cezaları,
 • Sosyal Güvenlikte İş sağlığı ve Güvenliği uygulamaları,
 • Geçici iş göremezlik sistemi, raporların bildirimi ve ödemelerin hesaplanması,
 • Bordro yapımı, Aylık prim tahakkukları ve teşvik uygulaması ve ödeme şekli,
 • SGK Mevzuatında ücret, bordro, %5 Hazine teşviki şartları ve kaybedilmesi.
 • Çalışma şekillerine göre (Kısmı-Çağrı üzerine) SGK bildirimi, GSS uygulamaları,
 • Yeni İstirahat parası hesaplama ve tamamlanması gereken kısımları,
 • Özel Sağlık Sigortası ve BES indirimi
ÜCRET VE BORDRO UYGULAMALARI

 • Bordro parametreleri, Bordroda ödemeleri istisna ve indirimler,
 • Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi, puantaj ve bordro imzası önemi
 • Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri
 • Aylık Prim Hizmet belgesi verilmesi, Teşvik bildirimi ve şartları,
 • İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemeleri,
 • Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları, vergi ve sigorta kavramları,
 • Şahıs Sigorta uygulamalarında vergi indirimi ve dikkat edilecek hususlar,
YARGITAY KARARLARI İLE ÖZLÜK İŞLERİ VE ÜCRET ÖDEME SONUÇLARI

 • Örnek vakalar ve Yargıtay kararları (Kıdem, ihbar, iş arama izni, yıllık izin),
 • İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi,
 • İşe iade kavramında Yargıtay kararları ve uygulamaları
 • 270 saatlik fazla çalışma sözleşmesi Yargıtay kararları ve dikkat edilecek hususlar,
 • Yönetici fazla çalışma ücreti, ibranamenin geçerliliği için yapılacak işler,
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

 • İşe başlatma aşamasında alınacak İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,
 • İş Kazaları ve meslek hastalıkları hakkında alınacak tedbirler,
 • İş Kazasının bildirilmesi, kaza öncesi ve sonrası alınacak tedbirler,