Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51
Öğretmenler İçin Sınıfta NLP Yaklaşımları Eğitimi

AMAÇ
Öğretmenlerin sınıf içinde uygulayabileceği bir çok NLP tekniğini bir arada kullanarak, öğrencilere etkin öğrenme sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu program ile öğretmenler, sınıf içinde ilişki kurma ve ders işleme stillerinde fark yaratarak, hem kendi bireysel başarılarını arttıracak, hem de bunun öğrenciye pozitif yansımalarını görecektir.


EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Katılımcılar bu eğitim sayesinde;

Z kuşağı olan öğrencilerin daha iyi anlarlar.

Öğrenciyle öncekine göre daha etkin iletişim kurar.

Öğrencinin dikkatini kazanmak için farklı yöntem ve teknikler öğrenir.

Öğrencinin başarı döngüsünün en önemli tehlikesi olan olumsuz inançları değiştirmeyi sağlar.

Öğrencilerini öncesine göre daha fazla motive eder.

Öğrenme farklılıklarını minimuma indirecek yöntemlerle ders işler.

Öğrenciyle hipnotik iletişim kurmayı öğrenir.

Kendini yeniler ve mesleğinde kendine güveni artar.


EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Öğretmenler İçin Sınıfta NLP Yaklaşımları

2. NLP Nedir?

3. Sınıf içinde yeni yaklaşımlar neden önemlidir?

4. Aktif Öğrenme Döngüsü (Olumlu Duygular-Zihin-Özgüven-Başarı)

5. Aktif Öğrenme Döngüsündeki Frenler

6. Öğrencinin Zihnini Güdüleme

7. Teknik:Zihin Ekranı Oluşturma

8. Teknik: İnanç Geliştirme (Zihinde Başarı-Motivasyon gibi olumlu duyguları oluşturma)

9. Öğrencide Öğrenme Farklılıklarının Sebepleri

10. Öğrenme Farklılıklarını Minimuma İndirme

11. Temsil Sistemleri

12. Test: Temsil Sistemleri Testi (Bireysel Öğrenme Modeli Haritası Çıkarma)

13. Temsil Sistemlerine Göre Sınıf İçi Ders Anlatım Nasıl Planlanmalıdır?

14. Z Kuşağına genel bakış

15. Z Kuşağının öğrenme beklentileri

16. Z Kuşağını İkna Yöntemleri

17. Hipnotik Dil Kalıpları