Now loading.
Please wait.

0850 214 98 04


Müşteri Odaklı Satış Becerileri EğitimiAMAÇ
Katılımcıların;

  • Müşteri problemlerini anlamaları ve memnuniyetini temin etmeleri
  • Müşteri odaklı iletişim kavramını hayatlarıyla özdeşleştirmeleri
  • Müşterinin gerçek ihtiyaçlarını ortaya çıkarmayı
  • Müşteri hizmeti aksaklıklarını fark edip, çözüm üretebilmeleri
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak için müşteri odaklı süreç geliştirebilmeleri


EĞİTİM İÇERİĞİ

Yeni Pazarı Anlamak

Yeni Müşteriyi Tanımlamak

Yeni Ekonomide Satış

Satışın Bilimsel ve Sanatsal Yanları

Müşteri Ne İster? Müşteriyi Anlamak

Müşterinin Gerçek İhtiyaçlarına Odaklanma

Müşteri Odaklı İletişim

Müşteri Odaklı Yönetim

Müşteri Odaklı Satışın Temelleri

Satış Paradigmaları

Çözüm Odaklı Satış

Müşteri Hizmetlerinde Farklılaştırma Stratejileri

Uygulama: Vaka ve Çözümleri