Now loading.
Please wait.

+90 549 575 06 50


Bordro Uygulamaları Eğitimi (2022 Değişiklikleri ile)

AMAÇ
Şirketlerde Bordro Yapan İnsan Kaynakları Uzmanları ve Mali Müşavir işyerlerinde Ücret Bordrosu yapan çalışanlara Bordro hesaplaması ile ilgili İş Kanunun, Sosyal Güvenlik Kanunu, Gelir vergisi kanununda yer alan parametreler esas alınarak ücret bordrosu tahakkuku yapmalarının sağlanması için eğitim düzenlenmiştir.

Bordro uygulama süreçleri, istisna ve indirim uygulamaların ile elle bordro yapılmasının katılımcılara uzmanlık derecesinde öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılmaktadır.


EĞİTİM İÇERİĞİ

1. İş Hukukunda Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları

 • İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramları
 • Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramları,
 • İş Sözleşmesi şekilleri ve ödeme SGK boyutu,
 • Gelir vergisi istisnaları ve uygulamaları,
 • Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemleri,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hak etme hesaplama yöntemleri
 • Ücret, Kıdem, ihbar ve benzeri ödemeler için açılan davalar ve sonuçları,
 • İhbar süreleri,Kötü Niyet Tazminatı, Haklı nedenle çıkışlarda ödeme şekli,

2. Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal uygulamalar

 • Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı hesaplama ve uygulama şekilleri,
 • Yeni İşe başlayanlarda KGVM gereklimi?
 • Gelir Vergisinden istisnalar, Yemek ve yol ücretleri,
 • Özel Sağlık sigortasında Gelir Vergisi Kesintisi,
 • BES Gelir Vergisi istisnası nasıl hesaplanır,
 • AGI Hesaplama ve Faydalandırma Sistemi,
 • Ücret geliri elde edenlerin yıllık beyanname hesaplamaları,
 • Gelir Vergisi Oranları ve Vergi kesintileri hesaplama

3. Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları

 • Sosyal Güvenlik Kanununda Kümülatif Sigorta Matrahı nedir?
 • Geçici İş Göremezlikte yeni sistem ve işverenin ücret tamamlaması
 • İşçinin giriş ve çıkışlarının bildirimi,
 • SGK Mevzuatında sigorta kolları,
 • SGK istisnaları ve bordro düzenleme şekli,
 • Genel Sağlık Sigortası kavramı,
 • Geçici iş göremezlik sistemi, raporların bildirimi ve ödemelerin hesaplanması,
 • Bordro yapımı, SGK Aylık prim tahakkukları ve teşvik uygulaması,
 • SGK Mevzuatında ücret, bordro bilgileri istisna ve indirimler,
 • % 5 Hazine teşviki şartları, teşvik kaybı nedir?
 • Kısmı-Çağrı üzerine çalışmada SGK bildirimi, GSS tamamlama
 • İstirahat ödemeleri ve işverenin farkını ödeme işlemleri

4. Ücret ve Bordro Uygulamaları

 • Bordro parametreleri, Bordro ödemeleri istisna ve indirimler,
 • Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi,
 • Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri,
 • Aylık bildirgeler verilmesi ve teşvik uygulaması,
 • İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemeleri,
 • Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları, Zorunlu BES,
 • Şahıs Sigorta uygulamalarında dikkat edilecek hususlar,
 • Pratik Bordro hesaplama yöntemleri,
 • Yıllık izinlerin bordroda gösterilmesi,
 • Ücret Bordrosu hatalı ve şirketlerin riskleri Yargıtay Kararları,
 • İşçinin işten çıkış bordro ve diğer işlemler, çıkışta teslim edilecek belgeler,

5. Yargıtay Kararları ile Ücret Ödeme Sonuçları ve Diğer

 • Dijital ortamda bordro gönderilmesi avantajları (KEP)
 • Örnek vakalar Bordro ile ilgili Yargıtay kararları,
 • İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi, Kıdem ve izin
 • İşe iade kavramında Yargıtay kararları bordro uygulamaları, hangi ücret, ne zaman,
 • 270 saatlik fazla çalışma sözleşmesi Yargıtay kararları,
 • İbranamenin geçerliliği için yapılacak işler,
 • Katılımcılar tarafından sorulan soruların cevaplandırılması,