Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


İnisiyatif Yönetimi Eğitimi

AMAÇ
Bu eğitimde envanterle ve yaklaşımlarla, davranışın boyutlarının, kişilerin inisiyatif almasını engelleyen iç ve dış faktörlerin, engellerin aşılmasının yollarının ve öz-yeterlilik algısının öğretilmesi amaçlanmaktadır.


EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kişilik Analizi Envanteri Ve Yorumu
 • İnisiyatif Nedir? Ne Değildir?
 • Kişisel İnisiyatifin Boyutları
 • Kendiliğinden Başlama Davranışı
 • Proaktif Yaklaşım
 • Israrcılık
 • Kişisel İnisiyatifin Üç Boyutunun Karşılıklı Etkileşimi
 • Örgüt Ve Yönetimde İnisiyatif Alma
 • Kişisel İnisiyatifin Kökeni Ve Sonuçları
 • Çevresel Destekler
 • Bilgi, Beceri Ve Yeterlikler
 • Kişilik Etkenleri
 • Paradigmalar
 • Paradigma Egzersizleri
 • Yönelimler
 • Kişisel İnisiyatifin Performans Ve Örgütsel Etkililikle İlişkisi
 • Kişisel İnisiyatifin Kökeni Ve Sonuçlarına İlişkin Araştırmalar
 • Kişisel İnisiyatifle İlgili Kavramlar
 • Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
 • Sorumluluk Alma
 • Örgütsel Uyum
 • Bireysel İnisiyatif
 • Örgütsel Spontanlık
 • Yenileşme
 • Girişimcilik
 • Örgüt İçi Girişimcilik
 • Bağlamsal Performans
 • İçsel Motivasyon
 • Başarı Yönelimi
 • Yetki Ve Kişisel İnisiyatif
 • Kişisel İnisiyatifin Yordayıcısı Olarak Öz-Yeterlik
 • Öz-Yeterlik Nedir?
 • Öz-Yeterlik Algısının Kaynakları
 • Performans Başarısı
 • Başkalarının Deneyimleri
 • Sözlü İkna
 • Psikolojik Durum
 • Kişisel İnisiyatif Ve Öz-Yeterlik İlişkisi